مسابقه بالون های هوای گرم در آلمان

مسابقه بالون های هوای گرم در آلمان

بالون سوارانی از دوازده کشور مختلف روز یکشنبه در شهر گلادبک آلمان جمع شدند تا در شصتمین دور برگزاری رقابتهای هوانوردی گوردون بنت شرکت کنند.

بالون سوارانی از دوازده کشور مختلف روز یکشنبه در شهر گلادبک آلمان جمع شدند تا در شصتمین دور برگزاری رقابتهای هوانوردی گوردون بنت شرکت کنند.

این مسابقه، قدیمی ترین و معتربرترین مسابقه بالون های هوای گرم (حرارتی) در جهان محسوب می شود.

امسال چهل و هشت خلبان با ۲۴ بالون برای طی مسیر مسابقه، از جنوب آلمان رهسپار فرانسه و سپس اسپانیا و مدیترانه شدند تا درنهایت به مقصد در یونان برسند.

تازه‌ترین ویدیو