نجات هزاران مهاجر از آبهای لیبی

ویدیوها. نجات هزاران مهاجر از آبهای لیبی

داوطلبان دو سازمان غیردولتی به کمک نیروی دریایی ایتالیا روز دوشنبه موفق شدند جان بیش از ۶ هزار پناهجو و مهاجر سرگردان در آبهای مدیترانه را نجات دهند. اغلب نجات یافتگان اهل اریتره هستند و بوسیله بیش از ۲۰ قایق به سواحل امن ایتالیا منتقل شده اند.

داوطلبان دو سازمان غیردولتی به کمک نیروی دریایی ایتالیا روز دوشنبه موفق شدند جان بیش از ۶ هزار پناهجو و مهاجر سرگردان در آبهای مدیترانه را نجات دهند. اغلب نجات یافتگان اهل اریتره هستند و بوسیله بیش از ۲۰ قایق به سواحل امن ایتالیا منتقل شده اند.

تنها در یک مورد عملیات نجات که در ۱۳ مایلی سواحل شمالی لیبی انجام گرفت، ۷۰۰ مهاجر نجات یافتند. در بین آنها دو نوزاد دو قلوی ۵ روزه هم دیده می شوند.

تازه‌ترین ویدیو