پرتغال در آتش

پرتغال در آتش

گسترش شعله آتش در مناطق مرکزی و شمالی پرتغال منجر به آن شده است که نزدیک به ۴ هزار نفر در این کشور برای مهار آتش بسیج شوند.

گسترش شعله آتش در مناطق مرکزی و شمالی پرتغال منجر به آن شده است که نزدیک به ۴ هزار نفر در این کشور برای مهار آتش بسیج شوند.

کمکهای بین المللی به پرتغال در این زمینه آغاز شده است. اطلاعات بیشتر را می توان در اینجا مشاهده کرد.

تازه‌ترین ویدیو