توفان گرمسیری در بلیز
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

توفان گرمسیری در بلیز

توفان ارل پیش از آنکه به کشور بلیز برسد به عنوان یک تندباد گرمسیری و دریایی قدرتمند شناخته می شد. با رسیدن ارل به این کشور آمریکای مرکزی از قدرت این توفان کاسته شد و توفان گرمسیری لقب گرفت. با این حال به گفته مقامات بلیز بیش از هزار نفر از ساکنان بلیز سیتی، بزرگترین شهر این کشور به پناهگاه منتقل شده اند.

توفان ارل پیش از آنکه به کشور بلیز برسد به عنوان یک تندباد گرمسیری و دریایی قدرتمند شناخته می شد. با رسیدن ارل به این کشور آمریکای مرکزی از قدرت این توفان کاسته شد و توفان گرمسیری لقب گرفت. با این حال به گفته مقامات بلیز بیش از هزار نفر از ساکنان بلیز سیتی، بزرگترین شهر این کشور به پناهگاه منتقل شده اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست