اعتراض فعالان صلح در نمایشگاه جنگ افزار پاریس

ویدیوها. اعتراض فعالان صلح در نمایشگاه جنگ افزار پاریس

دهها تن فعال صلح طلب، صبح روز دوشنبه، افتتاحیه یک نمایشگاه جنگ افزار در پاریس را به هم ریختند. آنها با پاشیدن رنگهای قرمز و زرد بر یک دستگاه تانک ساخت فرانسه و یک زره پوش به افزایش خشونت اعتراض کردند و خواستار صلح و پایان تولید جنگ افزارها شدند.

دهها تن فعال صلح طلب، صبح روز دوشنبه، افتتاحیه یک نمایشگاه جنگ افزار در پاریس را به هم ریختند. آنها با پاشیدن رنگهای قرمز و زرد بر یک دستگاه تانک ساخت فرانسه و یک زره پوش به افزایش خشونت اعتراض کردند و خواستار صلح و پایان تولید جنگ افزارها شدند.

تازه‌ترین ویدیو