ارتش اردکها در آفریقای جنوبی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ارتش اردکها در آفریقای جنوبی

مالکان یک تاکستان در آفریقای جنوبی برای کنترل آفتهای مزارع، دست به ابتکار جدیدی زده اند. آنها ارتشی متشکل از هزار اردک موسوم به اردک دونده هندی تشکیل داده اند تا جلوی حمله حلزونها و آفتهای گیاهی را به مزارع خود بگیرند. این ابتکار باعث شده است که میزان استفاده از آفت کشهای صنعتی به میزان قابل ملاحظه ای کم شود.

مالکان یک تاکستان در آفریقای جنوبی برای کنترل آفتهای مزارع، دست به ابتکار جدیدی زده اند. آنها ارتشی متشکل از هزار اردک موسوم به اردک دونده هندی تشکیل داده اند تا جلوی حمله حلزونها و آفتهای گیاهی را به مزارع خود بگیرند. این ابتکار باعث شده است که میزان استفاده از آفت کشهای صنعتی به میزان قابل ملاحظه ای کم شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست