جشن نور در پایتخت کره شمالی

ویدیوها. جشن نور در پایتخت کره شمالی

پایان کنگره حزب کارگران در کره شمالی با جشن خیابانی باشکوه و رقص و پایکوبی همراه بود. در این کنگره کیم جونگ-اون به عنوان رهبر کشور ابقا شد و به مقام ریاست حزب کارگران ارتقا پیدا کرد.

پایان کنگره حزب کارگران در کره شمالی با جشن خیابانی باشکوه و رقص و پایکوبی همراه بود. در این کنگره کیم جونگ-اون به عنوان رهبر کشور ابقا شد و به مقام ریاست حزب کارگران ارتقا پیدا کرد.

تازه‌ترین ویدیو