بزرگداشت دومین سالگرد «قیام میدان» در اوکراین
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بزرگداشت دومین سالگرد «قیام میدان» در اوکراین

گروهی از اهالی اوکراین با تجمع در «میدان»، مرکز تجمع های دو سال قبل علیه رئیس جمهوری سابق، به قربانیان این اعتراضها ادای احترام کردند. در این روز همچنین گروهی به یک بانک روس در کی یف حمله کردند.

گروهی از اهالی اوکراین با تجمع در «میدان»، مرکز تجمع های دو سال قبل علیه رئیس جمهوری سابق، به قربانیان این اعتراضها ادای احترام کردند. در این روز همچنین گروهی به یک بانک روس در کی یف حمله کردند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست