فانوسهای چینی در فستیوال لندن

فانوسهای چینی در فستیوال لندن

فانوسهای چینی جلوه متفاوتی به جشن سال نوی قمری لندن داده اند. مجموعه باغهای «چیزیک هاوس» در غرب لندن بیش از پنجاه فانوس بزرگ و یک ماکت ۶۶ متری اژدها را که به سنتهای چینی مرتبط است به نمایش گذاشته است.

فانوسهای چینی جلوه متفاوتی به جشن سال نوی قمری لندن داده اند. مجموعه باغهای «چیزیک هاوس» در غرب لندن بیش از پنجاه فانوس بزرگ و یک ماکت ۶۶ متری اژدها را که به سنتهای چینی مرتبط است به نمایش گذاشته است.

تازه‌ترین ویدیو