شمشیربازان جنگ ستارگان در خیابان

شمشیربازان جنگ ستارگان در خیابان

بیش از هزار نفر از هواداران فیلم جدید «جنگ ستارگان» در لس آنجلس روز جمعه به خیابان آمدند تا به سبک شخصیت های این فیلم معروف شمشیر بازی کنند و به این ترتیب رکورد تازه ای از اجتماع هواداران شمشیرباز این فیلم برجای گذاشتند.

بیش از هزار نفر از هواداران فیلم جدید «جنگ ستارگان» در لس آنجلس روز جمعه به خیابان آمدند تا به سبک شخصیت های این فیلم معروف شمشیر بازی کنند و به این ترتیب رکورد تازه ای از اجتماع هواداران شمشیرباز این فیلم برجای گذاشتند.

تازه‌ترین ویدیو