پاندایی که از زمان تولد خبرساز شد

پاندایی که از زمان تولد خبرساز شد

«بِی بِی» توله پاندای باغ وحش واشنگتن از همان بدو تولد، توجه همه را به خود جلب کرده و تبدیل به چهره ای رسانه ای شده است!

«بِی بِی» توله پاندای باغ وحش واشنگتن از همان بدو تولد، توجه همه را به خود جلب کرده و تبدیل به چهره ای رسانه ای شده است!

تازه‌ترین ویدیو