رکورد گینس برای بابانوئلهای موج سوار استرالیایی

رکورد گینس برای بابانوئلهای موج سوار استرالیایی

گروهی متشکل از بیش از سیصد نفر در سیدنی که لباس بابانوئل را بر تن داشتند، با شرکت در کلاس موج سواری جمعی رکوردی تازه در کتاب رکوردهای گینس ثبت کردند.

گروهی متشکل از بیش از سیصد نفر در سیدنی که لباس بابانوئل را بر تن داشتند، با شرکت در کلاس موج سواری جمعی رکوردی تازه در کتاب رکوردهای گینس ثبت کردند.

تازه‌ترین ویدیو