اعتراض طرفداران محیط زیست در استرالیا

ویدیوها. اعتراض طرفداران محیط زیست در استرالیا

بیش از صد نفر از طرفداران محیط زیست در اعتراض به سیاست های زیست محیطی دولت استرالیا در پارلمان این کشور در کانبرا تحصن کردند.

بیش از صد نفر از طرفداران محیط زیست در اعتراض به سیاست های زیست محیطی دولت استرالیا در پارلمان این کشور در کانبرا تحصن کردند.

تازه‌ترین ویدیو