نیوزیلند: مراسم یادبود برای اسطوره راگبی

ویدیوها. نیوزیلند: مراسم یادبود برای اسطوره راگبی

مراسم یادبودی برای جونا لُمو در اِدِن پارک اوکلند برگزار شد. این اسطوره راگبی نیوزیلند در سن چهل سالگی درگذشت. اعضای سابق و فعلی تیم ملی راگبی نیوزیلند در مقابل کلاه همبازی و اسطوره خود «هاکا» رقصیدند. «هاکا» رقصی آیینی در نیوزیلند است که با فریاد و انجام حرکات موزون گروهی انجام می شود.

مراسم یادبودی برای جونا لُمو در اِدِن پارک اوکلند برگزار شد. این اسطوره راگبی نیوزیلند در سن چهل سالگی درگذشت. اعضای سابق و فعلی تیم ملی راگبی نیوزیلند در مقابل کلاه همبازی و اسطوره خود «هاکا» رقصیدند. «هاکا» رقصی آیینی در نیوزیلند است که با فریاد و انجام حرکات موزون گروهی انجام می شود.

تازه‌ترین ویدیو