گردهمایی اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان

ویدیوها. گردهمایی اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان

اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان گرد هم جمع شدند.

اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان گرد هم جمع شدند.

این مراسم با رقص و موسیقی سنتی و دیگر فعالیتهای فرهنگی همراه بود.

تازه‌ترین ویدیو