درگیری در آستانه نشست جهانی آب و هوا در پاریس

ویدیوها. درگیری در آستانه نشست جهانی آب و هوا در پاریس

علیرغم ممنوعیت تظاهرات در حاشیه نشست جهانی آب و هوا در پاریس، عده زیادی در غروب پیش از افتتاحیه در میدان جمهوری پاریس گرد آمدند. این تجمع که به صورتی آرام آغاز شده بود در ادامه رنگ خشونت به خود گرفت و درگیری هایی بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس روی داد.

علیرغم ممنوعیت تظاهرات در حاشیه نشست جهانی آب و هوا در پاریس، عده زیادی در غروب پیش از افتتاحیه در میدان جمهوری پاریس گرد آمدند. این تجمع که به صورتی آرام آغاز شده بود در ادامه رنگ خشونت به خود گرفت و درگیری هایی بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس روی داد.

تازه‌ترین ویدیو