ادای احترام ساکنان مولن بک به قربانیان حملات پاریس

ویدیوها. ادای احترام ساکنان مولن بک به قربانیان حملات پاریس

ساکنان محله مولن بک بروکسل، پایتخت بلژیک برای قربانیان حمله تروریستی جمعه شب پاریس شمع روشن می کنند. یکی از تروریستهایی که در حملات خونین جمعه ۱۳ نوامبر شرکت کرده، ساکن محله مولن بک بوده است.

ساکنان محله مولن بک بروکسل، پایتخت بلژیک برای قربانیان حمله تروریستی جمعه شب پاریس شمع روشن می کنند. یکی از تروریستهایی که در حملات خونین جمعه ۱۳ نوامبر شرکت کرده، ساکن محله مولن بک بوده است.

تازه‌ترین ویدیو