طرفداران فوتبال فرانسه و بریتانیا یکصدا سرود ملی فرانسه را می خوانند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

طرفداران فوتبال فرانسه و بریتانیا یکصدا سرود ملی فرانسه را می خوانند

در استادیوم فوتبال ومبلی بریتانیا، ابتدا سرود ملی «خدا نگهدار ملکه باد» پخش شد و سپس با پخش «مارسییز»، سرود ملی فرانسه تمام حاضران در استادیوم از جمله پرنس ویلیام و مربیان هر دو تیم فوتبال در ادای احترام به کشته شدگان حادثه تروریستی جمعه شب پاریس، شروع به خواندن «مارسییز» کردند.

در استادیوم فوتبال ومبلی بریتانیا، ابتدا سرود ملی «خدا نگهدار ملکه باد» پخش شد و سپس با پخش «مارسییز»، سرود ملی فرانسه تمام حاضران در استادیوم از جمله پرنس ویلیام و مربیان هر دو تیم فوتبال در ادای احترام به کشته شدگان حادثه تروریستی جمعه شب پاریس، شروع به خواندن «مارسییز» کردند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست