جشن اکتبر: لباسهای سنتی بایرن، موسیقی و آبجو

ویدیوها. جشن اکتبر: لباسهای سنتی بایرن، موسیقی و آبجو

به سنت هرساله هزاران گردشگر به شهر مونیخ آلمان آمده اند تا در جشنواره اکتبر شرکت کنند.

به سنت هرساله هزاران گردشگر به شهر مونیخ آلمان آمده اند تا در جشنواره اکتبر شرکت کنند.

تازه‌ترین ویدیو