ناتوانی پلیس از توقف مهاجران در مرز میان مجارستان و صربستان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ناتوانی پلیس از توقف مهاجران در مرز میان مجارستان و صربستان

در مرز مجارستان و صربستان پلیس ناتوان از متوقف کردن شمار قابل توجهی از مهاجران و پناهندگانی است که به دنبال رسیدن به بوداپست و سپس حرکت بسوی اروپای غربی هستند. به نظر می رسد حصاری که در مرز این دو کشور نصب شده تاثیر چندانی در توقف مهاجران نداشته است.

در مرز مجارستان و صربستان پلیس ناتوان از متوقف کردن شمار قابل توجهی از مهاجران و پناهندگانی است که به دنبال رسیدن به بوداپست و سپس حرکت بسوی اروپای غربی هستند. به نظر می رسد حصاری که در مرز این دو کشور نصب شده تاثیر چندانی در توقف مهاجران نداشته است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست