اعتراضات کشاورزان و دامداران در بروکسل
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اعتراضات کشاورزان و دامداران در بروکسل

هزاران کشاورز و دامدار اروپایی با تظاهرات و تجمع در بروکسل، پایتخت بلژیک، به پایین بودن بهای تولیداتشان اعتراض کردند. کشاورزان و دامداران خواهان اقدام اتحادیه اروپا برای مقابله با روند هستند. بعضی از آنها با بوقهای بی وقفه خشم خود را از افزایش مالیاتها و کاهش قیمتهای محصولاتشان نشان می دادند، اتفاقی که از آغاز سال جاری میلادی با برداشتن محدودیت صادرات و واردات شیر در بازار اروپا تشدید شده است. وزیران کشاورزی کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک نشست اضطراری در بروکسل به بررسی راهکارها برای کمک به کشاورزان و دامداران پرداختند.

هزاران کشاورز و دامدار اروپایی با تظاهرات و تجمع در بروکسل، پایتخت بلژیک، به پایین بودن بهای تولیداتشان اعتراض کردند. کشاورزان و دامداران خواهان اقدام اتحادیه اروپا برای مقابله با روند هستند. بعضی از آنها با بوقهای بی وقفه خشم خود را از افزایش مالیاتها و کاهش قیمتهای محصولاتشان نشان می دادند، اتفاقی که از آغاز سال جاری میلادی با برداشتن محدودیت صادرات و واردات شیر در بازار اروپا تشدید شده است. وزیران کشاورزی کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک نشست اضطراری در بروکسل به بررسی راهکارها برای کمک به کشاورزان و دامداران پرداختند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست