آیلان با برادرش آرمید

ویدیوها. آیلان با برادرش آرمید

پیکر دو برابر خردسال سوری که به همراه مادرشان و در راه رسیدن به یونان و اروپا جان باختند و غرق شدند در شهر کوبانی سوریه به خاک سپرده شدند. عکسی از پیکر بیجان آیلان سه ساله که امواج به ساحلی در ترکیه رانده بود، دنیا را متاثر کرد…از کوبانی گریختند و در کوبانی آرام گرفتند!

پیکر دو برابر خردسال سوری که به همراه مادرشان و در راه رسیدن به یونان و اروپا جان باختند و غرق شدند در شهر کوبانی سوریه به خاک سپرده شدند. عکسی از پیکر بیجان آیلان سه ساله که امواج به ساحلی در ترکیه رانده بود، دنیا را متاثر کرد…
از کوبانی گریختند و در کوبانی آرام گرفتند!

تازه‌ترین ویدیو