نابودی ۱۲۰۰ هکتار جنگل در آتش سوزی سوزی کاتالونیا

ویدیوها. نابودی ۱۲۰۰ هکتار جنگل در آتش سوزی سوزی کاتالونیا

بیش از ۱۲۰۰ هکتار جنگلهای کاتالونیا در اسپانیا در کمتر از ۲۴ ساعت طعمه آتش شدند. برای مهار آتش سوزی روز یکشنبه، ۱۳۰ آتش نشان و ۱۱ هواپیمای کوچک در منطقه های اُدنا، ال بروک، کاستل فولیت، سن سالوادور د گاردیولا، کاستلولی شرکت کردند.

بیش از ۱۲۰۰ هکتار جنگلهای کاتالونیا در اسپانیا در کمتر از ۲۴ ساعت طعمه آتش شدند. برای مهار آتش سوزی روز یکشنبه، ۱۳۰ آتش نشان و ۱۱ هواپیمای کوچک در منطقه های اُدنا، ال بروک، کاستل فولیت، سن سالوادور د گاردیولا، کاستلولی شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو