مصر: مجازات مرگ برای طغیانگری در فوتبال

ویدیوها. مصر: مجازات مرگ برای طغیانگری در فوتبال

خانواده های محکومان، به تصمیم روز سه شنبه دادگاه کیفری مصر مبنی بر صدور حکم مرگ برای یازده نفر به خاطر شورش در بازی فوتبال در سال ۲۰۱۲ که منجر به مرگ هفتاد نفر و زخمی شدن صدها نفر شد، واکنش نشان می دهند.

خانواده های محکومان، به تصمیم روز سه شنبه دادگاه کیفری مصر مبنی بر صدور حکم مرگ برای یازده نفر به خاطر شورش در بازی فوتبال در سال ۲۰۱۲ که منجر به مرگ هفتاد نفر و زخمی شدن صدها نفر شد، واکنش نشان می دهند.

تازه‌ترین ویدیو