Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

More about this topic

گزارش شاخص صلح جهانی: جهان در مقایسه با یک دهۀ گذشته ناآرام‌تر شده است
در حال نمایش بعدی
آگهی
Swiss police officer observes surrounding area from roof Davos
در حال نمایش بعدی
نشست داووس در سایه چشم انداز مثبت اقتصادی؛ رشد قابل توجه برای آسیا و اروپا
در حال نمایش بعدی
داووس ۲۰۱۸؛ از تلاش برای جلوگیری از تکرار رکورد  اقتصادی تا مبارزه با شکاف جنسیتی
در حال نمایش بعدی
آنخل گوریا: اتحادیه اروپا را باید تحسین کرد
در حال نمایش بعدی
مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سال ۲۰۱۷ از نظر اقتصادی و ژئوپولیتیک آبستن چه حوادثی خواهد بود؟
در حال نمایش بعدی
تشریح وضعیت روسیه توسط برخی چهره های شرکت کننده در مجمع اقتصادی داووس
در حال نمایش بعدی