More about this topic

جنگ در افغانستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

نیروهای طالبان در فرودگاه حامد کرزی کابل
در حال نمایش بعدی
تصرف کاخ ریاست جمهوری افغانستان از سوی شبه‌نظامیان طالبان
در حال نمایش بعدی
دره پنجشیر
در حال نمایش بعدی
ضمیر کابلوف، فرستاده کرملین در افغانستان به همراه برخی از رهبران طالبان
در حال نمایش بعدی
آگهی
حضور شبه‌نظامیان طالبان در شهربازی
در حال نمایش بعدی
نیروهای ویژه ارتش افغانستان
در حال نمایش بعدی
Biden Afghanistan
در حال نمایش بعدی
احمد مسعود و همقطارانش بر مزار احمدشاه مسعود در پنجشیر/ ۵ ژوئیه ۲۰۲۱
در حال نمایش بعدی
پرچم گروه طالبان
در حال نمایش بعدی
جنگجویان گروه طالبان در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان
در حال نمایش بعدی
موج تازه مهاجرت از افغانستان(فرودگاه کابل)
در حال نمایش بعدی
مبادله ارز در کابل
در حال نمایش بعدی
منطقه سبز کابل
در حال نمایش بعدی
نیروهای طالبان
در حال نمایش بعدی
پیشروی طالبان در شهرهای افغانستان
در حال نمایش بعدی
درگیری‌ها در افغانستان
در حال نمایش بعدی