More about this topic

اعتراضهای خیابانی به تغییر قانون کار در فرانسه از سر گرفته شد
در حال نمایش بعدی
آگهی
نخست وزیر فرانسه مخالفان خود را به تلاش برای استیضاح دولت دعوت کرد
در حال نمایش بعدی
اخبار از بروکسل؛ موج ناخرسندی و اعتصاب بی سابقه در بلژیک
در حال نمایش بعدی
اعلام اعتصاب گسترده نیروگاههای هسته ای فرانسه در اعتراض به اصلاحات قانون کار
در حال نمایش بعدی