نیروهای نظامی

موضوعات داغ روز

More about this topic

یک مادر کوبایی و تصویر فرزندش که برای جنگ در اوکراین به استخدام ارتش روسیه درآمده است
در حال نمایش بعدی
سامان
در حال نمایش بعدی
چهلم مهسا امینی
در حال نمایش بعدی
آگهی
Ukrainian soldiers
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی است
در حال نمایش بعدی
اوگنی پریگوژین رییس گروه واگنر در داخل یک خودروی نظامی نشسته و یک غیرنظامی در خیابانی در حال عکس گرفتن با او است. روستوف-آن-دون، روسیه، شنبه، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳.
در حال نمایش بعدی
Mohamed Toumba
در حال نمایش بعدی
یورونیوز فارسی
در حال نمایش بعدی
نیرورهای واگنر درحال آموزش سربازان بلاروسی
در حال نمایش بعدی
تمرین نظامی در آلمان
در حال نمایش بعدی
هواپیماهای رافال فرانسه بر فراز طاق نصرت در شانزه لیزه
در حال نمایش بعدی