لوکا پارمیتانو

موضوعات داغ روز

More about this topic

آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟
در حال نمایش بعدی
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ معدن‌کاوی روی مریخ و ماه با باکتری
در حال نمایش بعدی
آگهی