مصادره

More about this topic

پترو پروشنکو، رئیس‌جمهور پیشین اوکراین پس از بازگشت به کی‌یف در میان هوادارنش
در حال نمایش بعدی
محموله سلاح کشف شده در دریای عرب
در حال نمایش بعدی
آگهی
وزارت دادگستری آمریکا
در حال نمایش بعدی
 دیوان عالی آمریکا بررسی پرونده مصادره کتیبه های هخامنشی را آغاز کرد
در حال نمایش بعدی