Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

More about this topic

آگهی
طراحی ربات‌هایی که زبان حیوانات را بلد هستند
در حال نمایش بعدی
برکسیت؛ انتقاد اتحادیه اروپا از برنامه پیشنهادی ترزا می
در حال نمایش بعدی
اشتراک نظر صدراعظم اتریش و رئیس جمهوری فرانسه درباره مهاجرت
در حال نمایش بعدی
وزیر کشور اتریش: هویت شناسی و دسته بندی پناهجویان باید روی دریا انجام شود
در حال نمایش بعدی
 پناهجویان در اتریش از آموزش و کارآموزی محروم هستند
در حال نمایش بعدی