آثار باستانی

موضوعات داغ روز

More about this topic

معبد پانتئون در رم
در حال نمایش بعدی
آگهی
لیسبون
در حال نمایش بعدی
محل گورستان متعلق به دوران روم باستان در غزه
در حال نمایش بعدی
Hisham Palace
در حال نمایش بعدی
تصویری از لحظه رونمایی «موجود بیگانه» در پارلمان مکزیک
در حال نمایش بعدی
عکس تزیینی است؛ وزیر فرهنگ عراق، یک اثر باستانی که از ایتالیا بازگردانده شده را در کاخ صلح در منطقه سبز در بغداد به نمایش می گذارد.
در حال نمایش بعدی
سه سنگ آهکی کروی متعلق به عصر حجر
در حال نمایش بعدی
باستان شناسان پرویی و ژاپنی یک مقبره باستانی در شمال پرو کشف کردند
در حال نمایش بعدی