اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل شهری، جابجایی مسافران در بروکسل را مختل کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
مسافران سردرگم در متروی بروکسل
مسافران سردرگم در متروی بروکسل   -   کپی رایت  Sylvain Plazy/Copyright 2021 The Associated Press.All rights reserved

چندین هزار نفر از اعضای سندیکاهای کارگری بلژیک با اعتصاب یک روزه، صبح روز دوشنبه در مقابل ایستگاه قطار «گار دو نورد» (ایستگاه شمالی) بروکسل تجمع کردند.

آنها منتقد و مخالف اصلاحات اداری مورد نظر دولت فدرال بلژیک هستند. به گفته این حقوق بگیران دولت، اصلاحات اداری بطور مشخص مانع از پیشرفت مقامی کارمندان و کارگران و افزایش حقوق آنها می شود.

همچنین اعتصابیون خواهان کاهش قبوض انرژی کارکنان بخش دولتی شدند.

اغلب اعتصابیون روز دوشنبه را کارکنان مترو اتوبوس و تراموای شهر بروکسل، پایتخت کشور، تشکیل می دادند.

در همین راستا پایتخت اتحادیه اروپا صبح دوشنبه تقریبا بدون وسایل حمل و نقل عمومی وشهری بود و بسیاری از کارکنان بخش های خصوصی هم بدلیل نبود مترو و اتوبوس های شهری بر سر کار خود حاضر نشدند.

این اعتصاب و تجمع به درخواست اتحادیه کارگران مسیحی و سندیکای سوسیالیست ها و در هماهنگی با دولت فدرال بلژیک انجام شد.

تنها ۴ خط مترو و تراموا و اتوبوس های شهری از مجموع بیش از ۵۰ خط، مانند روزهای دیگر و بصورت عادی مسافران را جابجا کردند.