پیروزی آزادی بیان؛ عدم محکومیت خواننده رپ اسپانیایی در دادگاه بلژیکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیروزی آزادی بیان؛ عدم محکومیت خواننده رپ اسپانیایی در دادگاه بلژیکی

والتونیک یک خواننده رپ ۲۴ ساله اهل بارسلونا که بدلیل استفاده از عبارات «توهین آمیز» نسبت به خانواده سلطنتی اسپانیا و تحریک به تروریسم در متن ترانه های خود در دادگاه اسپانیا محکوم شده بود دوشنبه به درخواست دولت اسپانیا در بلژیک دادگاهی شد که قاضی دادگاه وی را از تمامی اتهامات مبرا دانست. وی پیش از اجرای حکم محکومیت خود در دادگاه اسپانیا به بلژیک گریخته بود.

به گفته قاضی دادگاه بلژیک هیچ کدام از اتهامات دادگاه درباره این خواننده رپ وارد نیستند و دلیلی برای محکومیت وی وجود ندارد.

ژوزه میگل آرناس، مشهور به والتونیک، این خواننده رپ پس از جلسه دادگاه گفت: « قاضی دادگاه اتهامات دادگاه اسپانیا را برسمیت نشناخته است و به همین دلیل می توان گفت که اصولا این اتهامات در قوانین بلژیک موضوعیت ندارند.»

به گفته والتونیک حکم دادگاه بلژیکی به معنای این است که در این کشور آزادی بیان اهمیت زیادی دارد و اسپانیا در حال حاضر ناقض حق آزادی بیان است. والتونیک می گوید: « من تاج پادشاه اسپانیا را نشانه فساد خوانده ام و قاضی دادگاه در بلژیک می گوید هر کسی حق دارد از سلطنت انتقاد کند.»

بیشتر بخوانید:

بازیگر اسپانیایی به اتهام «کفرگویی» دادگاهی و سپس آزاد شد

والتونیک در دادگاه غیابی اسپانیا به بیشتر از سه سال حبس محکوم شده است.

سیمون بکارت وکیل این خواننده رپ در بلژیک می گوید: «حکم دادگاه بلژیک پیامی است به دستگاه قضایی اسپانیا، آنها باید بازداشت و دادگاهی کردن افراد بدلیل انتقاد از ساختارهای موجود قدرت در اسپانیا را متوقف کنند. باید به شهروندان اسپانیا اجازه بدهیم با طمانینه و قطع یقین دیدگاه ها و عقاید خود را بیان کنند.»

والتونیک عدم محکومیت خود دربلژیک را یک پیروزی می داند و همزمان معتقد است باید برای آزادی بیان و عقیده در اسپانیا همچنان بجنگد.

در هفت سال اخیر پانزده خواننده اسپانیایی به دلیل ابراز عقیده در متن ترانه هایشان به زندان و یا جریمه های سنگین محکوم شده اند.