اخبار از بروکسل؛ حکم دادگاه عالی بریتانیا درباره برکسیت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ حکم دادگاه عالی بریتانیا درباره برکسیت

حکم دادگاه عالی بریتانیا در زمینه نقش پارلمان این کشور در مذاکرات برکسیت و عذرخواهی گونتر اوتینگر، کمیسر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا بابت اظهاراتش درباره ازدواج همجنسگرایان، زنان، منطقه والونی بلژیک و چینی ها، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.