اخبار از بروکسل؛ تظاهرات مردم بلژیک علیه سیاستهای ریاضتی دولت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ تظاهرات مردم بلژیک علیه سیاستهای ریاضتی دولت

دیدگاه توماس بروس از اندیشکده «راه حل های سیاسی» درباره همه پرسی در مجارستان، تظاهرات هزاران نفر در بروکسل علیه سیاستهای ریاضتی دولت بلژیک و نشست وزرای محیط زیست کشورهای عضو اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.