اخبار از بروکسل؛ آیا مذاکرات تجارت آزاد اروپا و آمریکا شکست خورده است؟

اخبار از بروکسل؛ آیا مذاکرات تجارت آزاد اروپا و آمریکا شکست خورده است؟
نگارش از Euronews

در این برنامه اخبار از بروکسل، دیدگاه فیلیپ لامبرت، نماینده بلژیکی پارلمان اروپا درباره مذاکرات مربوط به تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا، ارائه خواهد شد.

در این برنامه اخبار از بروکسل، دیدگاه فیلیپ لامبرت، نماینده بلژیکی پارلمان اروپا درباره مذاکرات مربوط به تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا، ارائه خواهد شد.

طرح اندیشکده «بروگل» در بروکسل برای پس از برکسیت و روابط اتحادیه اروپا با همسایگان خود، موضوع دیگر این برنامه است.

مطالب مرتبط