اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ کودتای نافرجام در ترکیه

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ کودتای نافرجام در ترکیه
نگارش از Euronews

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، سه گزارش درباره کودتای نافرجام در ترکیه، اعلام تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه و حضور بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا در بروکسل، ارائه خواهد…

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، سه گزارش درباره کودتای نافرجام در ترکیه، اعلام تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه و حضور بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا در بروکسل، ارائه خواهد شد.

گفتگو با مارک پیرینی، محقق مرکز کارنگی در بروکسل درباره پیامدهای کودتای نافرجام ترکیه، موضوع دیگر این برنامه است.

مطالب مرتبط