اخبار از بروکسل؛ ناتو نیروهایش را به نزدیکی مرز روسیه می فرستد

اخبار از بروکسل؛ ناتو نیروهایش را به نزدیکی مرز روسیه می فرستد
نگارش از Euronews

در این برنامه اخبار از بروکسل، نظر میروسلاو لاجکاک، وزیر خارجه اسلواکی درباره دوران ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.

در این برنامه اخبار از بروکسل، نظر میروسلاو لاجکاک، وزیر خارجه اسلواکی درباره دوران ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.

گزارش شاندور ژیروش، خبرنگار یورونیوز درباره واکنش نمایندگان پارلمان اروپا به استعفای نایجل فاراژ از رهبری حزب «یوکیپ» و تصمیم ناتو برای مستقر کردن نیروهایش در شرق اروپا، موضوعات دیگر این برنامه هستند.

مطالب مرتبط