«"خیزش شبانه" ادامه خواهد داشت، حتی اگر رسانه ها آن را نبینند»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«"خیزش شبانه" ادامه خواهد داشت، حتی اگر رسانه ها آن را نبینند»

سوفی کلوده، خبرنگار یورونیوز درباره جنبشهای شهروندی در اروپا با آلبر اوژین، جامعه شناس فرانسوی و پژوهشگر ارشد مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه (CNRS) گفتگوی انجام داده است.

یورونیوز: به جز فرانسه و اسپانیا، در کشورهای دیگر هم شاهد جنبش شهروندان هستیم. آیا این تبدیل به یک روند شده است؟

آلبر اوژین: «این یک واقعیت است که سیستم دموکراسی پارلمانی، پس از هفتاد سال حفظ صلح از زمان جنگ جهانی دوم، امروز کمی فرسود شده است ، به این معنی که شهروندان نمی توانند در نحوه اداره اوضاع نشانی از خواستها و نظرات خودشان ببینند. این وضع در اروپا بسیار شایع است و در برخی جاها این حس انزجار نسبت به دموکراسی پارلمانی منجر به شگل گیری احزاب جدیدی شده که برای رسیدن به قدرت تلاش می کنند: مثلا “پودموس” یا حزب” پنج ستاره” در ایتالیا و به شکلی متفاوت حزب “سیریزا” در یونان.»

یورونیوز: جنبش «خیزش شبانه» مثل جنبش شهروندی دراسپانیا، فرانسوی ها را دور هم جمع نمی کند؟ آیا جنبش رو به افول است؟

آلبر اوژین: «تعجب آور بود که این جنبش به این شکل ظاهر شد. شمار مردمی که جمع شدند به بزرگی جمعیتهایی که در نیویورک یا اسپانیا گرد هم آمدند، نبود. مشکل دیگری هم وجود دارد: واژه جنبش واژه مناسبی برای “خیزش شبانه” نیست. “خیزش شبانه” اتفاقی بود که رخ داد. مردم جمع شدند و این تجمع ها تا حدی با سازماندهی بود، و تا حدی هم خودجوش بود. اما در واقع نتیجه اقدام شهروندان متعدد در نقاط مختلف فرانسه برای بحث درباره مسائل سیاسی ای بود که از چند سال پیش مطرح است. “خیزش شبانه” در اثر اشغال میدان “رپوبلیک” به وجود نیامد و به همان ترتیب هم در اثر خالی شدن میدان ناپدید نخواهد شد: مردمی که در گروههای مشورت و فکر بودند، در فعالیتهای مختلف شرکت داشتند یا طرفدار موضوع خاصی بودند، در همه جای فرانسه دوباره اعتراض، فعالیت سیاسی، یا طرفداری از موضوع مورد علاقه شان را از سر خواهند گرفت. بنابراین اگر رسانه ها این حرکت را نبینند، مسلماً به این معنی نیست که مردمی که می خواهند وضعیت سیاسی را تغییر دهند، دیگر در جهت این تغییر تلاش نمی کنند.»