چالشهای اروپا برای تسریع روند ادغام پناهجویان در جامعه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چالشهای اروپا برای تسریع روند ادغام پناهجویان در جامعه

با پناهجویان چه باید کرد؟ هرکدام از کشورهای اروپایی جواب متفاوتی به این پرسش می دهد. برخی موفق تر و سخاوتمندتر از بقیه هستند. در این گزارش «کندوکاو» سیاستهای مختلف در اتحادیه ی اروپا برای پذیرش پناهجویان را بررسی می کنیم.

شمار آوارگان در سال ۲۰۱۵ میلادی از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه بوده است. بسیاری از این افراد به کشورهای در حال رشد و نه اروپا پناه برده اند. در واقع پناهجویان تنها سه دهم درصد کل جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند.

با این وجود، بیش از یک میلیون نفر متقاضی پناهندگی در سال گذشته میلادی، و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفردر سال جاری به اروپا آمدند. بیشتر این افراد از سوریه، افغانستان و عراق هستند.

در این میان، وضعیت آلمان با بقیه کشورها فرق می کند. آلمان تا امروز بیش از نیم میلیون پناهنده را پذیرفته و به حدود ۱۵۰ هزار نفر هم اجازه اقامت موقت داده است. اما آیا پذیرفتن پناهجویان کافی است؟ چگونه می توان به آنها کمک کرد زبان جدید را یاد بگیرند، شغل پیدا کنند و خلاصه، در جامعه جدید ادغام شوند؟

در آلمان و هلند مجموعه سیاست های جامع، اما متفاوتی به اجرا گذاشته شده تا پناهجویان به جامعه کشور میزبان بیپوندد و بخشی از آن شوند. آموزش زبان و ورود به بازار کار، اولین موانعی هستند که پناهجویان پس از ورود به اروپا برای ادغام در جامعه با آن روبرو می شوند. دراولین گزارش این برنامه به دو کشور می رویم تا ببینیم در این دو کشور چه راهکارهایی برای حل این چالشها و تسریع روند ادغام پناهندگان وجود دارد.

کسانی که شاهد جنایت و خشونت بوده و مجبور شده اند از کشور خود بگریزند، ناگزیر از این تجربه های تلخ اثر می پذیرند. گزارش والری گوریا از میلان، نشان می دهد برای التیام آسیبهای روانی ناشی از زندگی در تبعید، چه کارهایی انجام می شود.