مواد پرتوزا در دریاچه کی یف یافت می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مواد پرتوزا در دریاچه کی یف یافت می شود

آنچه به دریاچه کی یف معروف است، ذخیره آبی است به طول ۱۱۰ کیلومتر که پشت سد بزرگ، بر رودخانه «دنیپرو» شکل گرفته است. این ذخیره در ناحیه ممنوع چرنوبیل، از حومه کی یف تا مَصَب رودخانه «پریپیَت»(Prypiat) گسترده است. در گل های دریاچه کی یف، به خصوص در بخش شمال آن عناصر پرتوزا پیدا می شود و اگر این سد خراب شود، سونامی مواد پرتوزا کی یف را به ویرانی خواهد کشاند.

اگر در آب ماده پرتوزا باشد از طریق ایستگاههای تصفیه آب و غذاهای دیگر وارد بدن ماهی می شود و اگر مردم این ماهی را بخورند در واقع ماده پرتوزا می خورند

ایگور ماهینوف، محقق فرهنگستان علوم اوکراین، نوعی روبات شناور اختراع کرده است که پرتوهای گاما در ته دریاچه را اندازه می گیرد. او با استفاده از این روبات میزان مواد پرتوزا را در ۳۰ کیلومتری چرنوبیل اندازه می گیرد. در این ناحیه طی ۷۷ ثانیه پرتوگیری ۵۰ پالس ثبت می شود.

پنجاه پالس الکتریکی در هر ثانیه نشان می دهد که در ته دریاچه رسوب پرتوزا و احتمالا سزیوم هست. در بخشهای دیگر دریاچه که پاک است معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ پالس در هر ثانیه ثبت می شود.

ایگور ماهینوف می گوید: «اگر در آب ماده پرتوزا باشد از طریق ایستگاههای تصفیه آب و غذاهای دیگر وارد بدن ماهی می شود و اگر مردم این ماهی را بخورند در واقع ماده پرتوزا می خورند.»

بیشتر هسته های پرتوزا پسماند فاجعه چرنوبیل است و دانشمندان می گویند که رودخانه “پریپیِت” گِلهای آلوده از اطراف چرنوبیل را با خود می آورد.

برای ایگور غیرممکن است با قطعیت بگوید کدام بخشهای دریای کی یف و آبهای اطراف آن آلوده است یا این که ماهیها پاک هستند یا نه. چون ماهی ها می توانند از منطقه ای پاک وارد مناطق آلوده شوند.

وی می گوید ممکن است در یک نقطه خاص مواد پرتوزا وجود نداشته باشد اما در جای دیگر با انباشت این مواد پرتوزا مواجه شویم.