تظاهرات اعتراض آمیز دامداران بلژیکی در مورد تولید شیر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات اعتراض آمیز دامداران بلژیکی در مورد تولید شیر

بدنبال اعتراضهای دامداران بلژیک در بروکسل در روز دوشنبه، اتحادیه اروپا موافقت کرده است که بعنوان کمک فوری، از میزان تولید شیر دامداران کاسته شود.

در خاتمه اجلاس وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا، فیل هوگان، کمیسر اتحادیه در امور کشاورزی گفت: “ما پیشنهاد می کنیم (دامداران) خود در میان خود در مورد میزان تولید شیر تصمیم بگیرند. گامهای آتی در مورد مقررات مربوطه با شرکت تعاونی ها و تولیدکنندگان لبنیات در چند روز آینده برداشته خواهد شد.”

دامداران بلژیکی می گویند هزینه تولید لبنیات در این کشور بمراتب از بهایی که اتحادیه اروپا برای آنها تعیین کرده است، بیشتر است.

نماینده اتحادیه کشاورزان بلژیک گفت: “علت پایین بودن بهای شیر، تولید بیش از حد آن در سطح جهانی است. ما خواهان تنظیم میزان تولید در اروپا هستیم .”

اتحادیه اروپا در سال گذشته، کنترل میزان تولید شیر را که بهای آنرا در بازار حفظ می کرد، ملغی نمود.