مجله هفتگی اروپا؛ تلاش برای کنترل بحران پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ تلاش برای کنترل بحران پناهجویان

در ابتدای این شماره از مجله هفتگی اروپا، سه گزارش درباره شرایط بحرانی در مرز یونان و مقدونیه، کمک ۷۰۰ میلیون یورویی کمیسیون اروپا به پناهجویان و تخریب بخشی از اردوگاه مهاجران در کاله فرانسه ارائه خواهد شد.

گفتگو با فیلیپ لکلرک، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در یونان و گزارشی درباره نشست امنیتی-دفاعی بریتانیا و فرانسه، موضوعات دیگر این برنامه هستند.