صلح سبز با بازرگانی آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا مبارزه می کند

صلح سبز با بازرگانی آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا مبارزه می کند
نگارش از Euronews

روز دوشنبه، فعالان سازمان “صلح سبز” در مقابل درب ورودی محل مذاکرات در مورد آزاد سازی بازرگانی میان اتحادیه اروپا و آمریکا دست به تظاهرات زدند

روز دوشنبه، فعالان سازمان “صلح سبز” در مقابل درب ورودی محل مذاکرات در مورد آزاد سازی بازرگانی میان اتحادیه اروپا و آمریکا دست به تظاهرات زدند.

شرکتهای بزرگ امیدوارند آزاد سازی بازرگانی با ایالات متحده مثمر یکصد میلیارد دلار افزایش حجم تجارت میان طرفین شود.

اما، ساسکیا ریچاردز، معاون صلح سبز در اروپا می گوید این امر بسیار به ضرر شهروندان اروپا خواهد بود: “صلح سبز، در صدد جلوگیری از ادامه مذاکره بازرگانی میان اتحادیه اروپا و آمریکاست زیرا این امر اصل دموکراسی، محیط زیست، استاندارد اجتماعی و شرایط کار را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع، این مذاکرات در مورد بازرگانی نیست بلکه درباره انتقال قدرت از مردم به واحدهای عظیم بازرگانی است. آنچه آنها موانع بازرگانی می خوانند، حفاظت از آب و هوا و غذا از مسمومیت است.”

برغم تظاهرات صلح سبز، امروز مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و نماینده آمریکا به گفتگوهایشان در بروکسل ادامه دادند. قرار است تا آخر هفته جاری، دوازده دور دیگر مذاکرات میان طرفین انجام شود.

مطالب مرتبط