«خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواسته ولادیمیر پوتین است»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواسته ولادیمیر پوتین است»

افی کوتسوکوستا، گزارشگر یورونیوز در بروکسل نظر گی ورهوفشتات، رئیس احزاب لیبرال در پارلمان اروپا را درباره ماندن و یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جویا شده است.

یورونیوز: آیا سران اروپا به توافق می رسند؟

گی ورهوفشتات: سران اروپا به توافق خواهند رسید؛ توافقی که مانع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می شود. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواسته ولادیمیر پوتین است و موجب خوشحالی او می شود. او یک اروپای ضعیف و نامنسجم می خواهد. رسیدن به توافق مانع تحقق خواسته های او می شود.

یورونیوز: آیا باید رهبران اروپایی به بریتانیا امتیاز بدهند؟ امکان دارد بعدها بقیه کشورها هم خواسته های مشابه ای مطرح کنند؟

گی ورهوفشتات: این موضوع تنها مخصوص بریتانیاست. سه دهه است که در این زمینه گفتگو می کنیم. پارلمان اروپا هم خواهان در نظر گرفتن شرایط ویژه برای این کشور است. بریتانیا هم همین را می خواهد. بقیه کشورها می توانند روند ادغام سیاسی را دنبال کنند. برای حل بحران پناهجویان، امنیت، پیمان شنگن، یورو و تثبیت جایگاه ژئوپولتیکی خود باید روند ادغام سیاسی پیگیری شود. یک جایگاه ویژه به بریتانیا بدهیم و همزمان پیمان های اروپایی را اصلاح کنیم تا راه ادغام سیاسی کشورها هموار شود. یک توافق برد – برد خواهد بود.

یورونیوز: اگر شهروندان بریتانیا رای به خروج بدهند چه اتفاقی می افتد؟

گی ورهوفشتات: خوشبینم، آنها رأی به ماندن می دهند. آنها عاقل هستند. از لحاظ اقتصادی اتحادیه اروپا برای آنها مهم است. مراکز اقتصادی لندن بیشتر با یورو کار می کنند تا با پوند. شهروندان بریتانیا می دانند از لحاظ ژئوپولتیکی بدون اروپا جایگاه کم اهمیتی در سطح جهان خواهند داشت. از سوی دیگر هم، اتحادیه اروپا بدون بریتانیا قدرت لازم را برای مقابله با چین، آمریکا، روسیه و بقیه قدرتهای نخواهد داشت.