کمیسیون اروپا: یونان مرزهایش را کنترل کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Mohsen Salehi
کمیسیون اروپا: یونان مرزهایش را کنترل کند

کمیسیون اروپا، یونان را به کم کاری در کنترل مرزهایش متهم کرده است. بازوی اجرایی اتحادیه اروپا عنوان کرده که یونان عضو پیمان شنگن است و باید به تعهدات خود نسبت به دیگر کشورهای عضو عمل کند.

والدیس دوبروسکیس، معاون کمیسیون اروپا گفت: «بر اساس پیش نویس گزارش، یونان به تعهدات خود عمل نکرده و در زمینه حفاظت از مرزهایش کم کاری کرده است. دولت یونان باید این مشکل را برطرف کند.»

کمیسیون سه ماه به یونان فرصت داده تا مرزهایش را کنترل کند. در صورت عدم موفقیت آتن، کشورهای همسایه یونان می توانند اقدامات لازم را برای کنترل مرزهای مشترک به اجرا بگذارند.