چالش اروپا برای بحران پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چالش اروپا برای بحران پناهجویان

با وجود توافقهای جدید، تنشها بر سر بحران پناهجویان در میان کشورهای اروپایی همچنان پابرجاست. پس از یک نشست برخی از رهبران اروپایی متعهد شده اند تا به وضعیت پناهجویان گرفتار در منطقه بالکان رسیدگی کنند. همزمان اتریش می خواهد دیوار حائلی برای مبارزه با ورود پناهجویان در شرق این کشور درست کند.