مبارزه برای ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مبارزه برای ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا

مبارزات هواداران ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا با این استدلال آغاز شده که خروج این کشور از بزرگترین بلوک بازرگانی جهان، ضربه ای بر پیکر فرصتهای شغلی و نفوذ لندن بعنوان یک مرکز مهم مالی خواهد بود.

لرد استوارت رز، مدیر کمپین ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا گفت: “آیا می خواهیم در بزرگترین بازار آزاد جهان باقی بمانیم، یا با پشت کردن به آن، فرصتهای شغلی را به مخاطره افکنده اقتصادمان را بی ثبات کنیم؟ آیا رهبری جهان را به دست می گیریم یا با ادامه رهبری اروپا، به رهبریمان بر جهان ادامه می دهیم، یا با پشت کردن به اروپا، نفوذمان را در عرصه جهان به مخاطره می افکنیم؟”

در حالیکه قرار است همه پرسی در مورد ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه تا پیش از پایان سال دو هزار و هفده برگزار شود، دیوید کامرون، نخست وزیر، در صدد مذاکره با اتحادیه اروپا در مورد روابط این کشور با اتحادیه است.

اما برای بسیاری از مخالفان ادامه عضویت بریتانیا در اروپا از جمله نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال، هرگونه مذاکره با اروپا تلف کردن وقت است. بسیاری از سیاستمداران از هر دو حزب عمده بریتانیا و اربابان تجارت به کمپ آقای فاراژ می پیوندند.