سرآغاز طرح عظیم سرمایه گذاری در اروپا

سرآغاز طرح عظیم سرمایه گذاری در اروپا
نگارش از Euronews

روز چهارشنبه، رئیس و معاون کمیسیون اروپا همراه با رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا طرح سرمایه گذاری در اروپا را به امضاء رساندند. بر اساس این طرح، مبلغ ده میلیارد یورو به چهل و پنج پروژه مختلف عمرانی اعطا

روز چهارشنبه، رئیس و معاون کمیسیون اروپا همراه با رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا طرح سرمایه گذاری در اروپا را به امضاء رساندند. بر اساس این طرح، مبلغ ده میلیارد یورو به چهل و پنج پروژه مختلف عمرانی اعطاء خواهد شد.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت: “ما نیازمند یک طرح سرمایه گذاری مثل آنچه هم اکنون امضاء کرده ایم هستیم زیرا شاخص سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا – در تمام کشورهای عضو – کاهش یافته است. برای مثال، در آلمان میزان سرمایه گذاری خصوصی از سال هزار و نهصد و نود و یک تا دو هزار و سیزده، پنجاه و دو درصد افت کرده است.”

تاکنون کشورهای عضو اتحادیه، به صندوق سرمایه گذاریهای استراتژیک اروپا بیش از چهل و دو میلیارد یورو پرداخت کرده اند. این پرداختها برای سرمایه گذاری در داخل خود این کشورها با وامهای افزون، کمکهای فنی و تضمین های بانک مرکزی اروپاست. انتظار می رود واحدهای بازرگانی کوچک نیز از این پروژه مستفید شوند.

ورنر هویر، رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا افزود: “سرمایه گذاری در اروپا به قهقرا رفته است. در ضمن، پس رفت اروپا در اختراعات نتیجه صرف هزینه اندک بروی آموزش و پژوهش است. ما تنها از طریق ترغیب سرمایه گذاری خصوصی قادر به حل این مسئله هستیم.

از اختراعات و علوم گذشته، بخش اعظم این سرمایه ها صرف پروژه های عمرانی از جمله راه سازی، وسائل نقلیه عمومی و ترابری خواهد شد.

مطالب مرتبط